E-LEARNING

Ergotherapie en waardekaarten

Mensen met chronische klachten doen vaak aanpassingen in hun activiteitenkeuzes die gericht zijn op overleving. Meestal is het onderliggende principe vermijding en blijken de gemaakte keuzes niet te leiden tot een waardevol leven. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) biedt een theoretisch kader en praktische handvaten voor de behandeling van mensen met chronische klachten.

De Waardekaarten-methodiek is ontwikkeld voor ergotherapeuten zodat zij in hun behandeling beter invulling kunnen geven aan ACT op een wijze die aansluit bij de ergotherapeutische achtergronden. Het is een interactieve, visuele en dynamische interventie die via duidelijke, heldere stappen in korte tijd veel in gang zet. Niet alleen bij de cliënt, maar ook bij zijn omgeving. In deze e-learning worden achtergronden en werkingsmechanismes duidelijk en wordt men bekwaam in het uitvoeren van de verschillende stappen van de Waardekaarten. Deze e-learning is geaccrediteerd voor paramedici van de volgende beroepsgroep: EN.

+/- 8 uur
8 accreditatiepunten
ADAP-erkend

Leerdoelen

Aan het eind van deze e-learning heb je geleerd:

 • De ergotherapeut is bekend met de theoretische achtergronden en basisprincipes van ACT.
 • De ergotherapeut kan de Waardekaarten plaatsen binnen ACT; op welke ACT processen grijpt het aan.
 • De ergotherapeut kan de verschillende stappen van de Waardekaarten bij zichzelf toepassen
 • De ergotherapeut kent (het belang van) de juiste instructie en begeleiding bij de toepassing van de Waardekaarten.
 • De ergotherapeut kan de Waardekaarten bij een client (met chronische klachten) toepassen.
 • De ergotherapeut kan de Waardekaarten plaatsen tegenover andere instrumenten/interventies die bij cliënten met chronische klachten kunnen worden gebruikt.

Inhoud

Deze cursus is opgebouwd uit zes onderdelen:

 • Deel 1: Acceptance and Commitment Therapy.
 • Deel 2: De Waardekaarten
 • Deel 3: Uitwerking van de zeven stappen van de Waardekaarten
  Stap 1: Vullen van de Waardekaarten
  Stap 2: Koppelen van waardes aan de activiteiten
  Stap 3: Vullen van de Lastkaarten: noteren van 6 negatieve/nare dingen
  Stap 4: Visualisatie van vermijding
  Stap 5: Visualisatie van acceptatie
  Stap 6: Selectie van de 5 meest waardevolle activiteiten
  Stap 7: Het daadwerkelijk zetten van een stap richting het waardevolle leven
 • Deel 4: Tijdsplanning, timing en context
 • Deel 5: Klinimetrie en Waardekaarten
 • Deel 6: Koppeling/raakvlakken met andere theorieën en benaderingswijzen
 • Deel 7: Geraadpleegde literatuur
 • Deel 8: Praktische informatie

Praktisch

 • studiebelasting: +/- 8 uur
 • €199,-
 • 8 accreditatiepunten toegekend door ADAP tot 25-09-2024 voor EN
 • Ontwikkeld door Patrick de Haan
 • Certificaat bij slagen

Ervaringen


Vanuit het Theoretisch Psychologisch concept van de ‘Acceptance and Commtiment Therapy’ heeft Patrick een waardevolle bijdrage geleverd aan de concrete vertaling van dit concept naar de ergotherapie. De waardekaarten zijn een practice based interventie met een zichtbare theoretische grondslag van de ACT, pijn-vermijdingstheorieen, oplossingsgericht werken en sterke kantenbenadering. Waardekaarten helpen ergotherapeuten om met cliënten in gesprek te komen meer handelingsflexibiliteit en handelen naar eigen waarden vorm te geven. Na het volgen van de elearning kreeg ik zeer duidelijke handvatten over hoe ik dit als ergotherapeut aan kan pakken.

In een 7-stappen plan legt Patrick deze interventie uit en laat je binnen de elearning ook zelf ervaren hoe het is om dit instrument voorgelegd te krijgen en als ergotherapeut uit te voeren. Visualisatie en krachtige symbolische interventies die je kunt toepassen worden uitgelegd. De cursus is hiermee voor mij zeer de moeite waard om gevolgd te hebben. Als jij als ergotherapeut werkt met cliënten die chronische klachten hebben waarbij vermijding een rol speelt is dit een zeer goede toevoeging op wat je al weet. Of je nu beginnend ergotherapeut bent of veel ervaring hebt.


Lennard Bijl
Heb je nog vragen?
Mail ons!
info@ergolearning.nl
Samensteller
Patrick

Patrick de Haan heeft meer dan 20 jaar ervaring als ergotherapeut in de behandeling van mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten, mensen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK), en mensen met pijn- en vermoeidheidsklachten na kanker (curatieve fase). Allereerst binnen revalidatiecentrum Roessingh, daarnaast sinds 2015 binnen zijn eigen praktijk, ErgoAnders. Tevens heeft hij ruime ervaring in de behandeling van diagnoses als NAH, ASS en ADHD, waarbij vooral de informatie- en prikkelverwerkingsproblematiek centraal staat. De onderlegger voor al mijn behandelingen is ACT, wat staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Behalve een theoretisch kader biedt dit veel handvaten om als ergotherapeut invulling te kunnen geven aan de behandeling van genoemde doelgroepen, gericht op gedragsverandering. Het is zijn missie om mensen die in de complexiteit van het leven (door pijn, ziekte, trauma) zijn vastgelopen, te helpen weer richting te vinden zodat zij de voor hen waardevolle activiteiten (weer) kunnen uitvoeren. Hij is mede-auteur van de landelijke ‘Fundamenten ergotherapeutische behandeling bij chronische pijn- en vermoeidheidsklachten’, en mede-auteur van het ‘Handboek pijnrevalidatie voor de eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg’. Verder is Patrick docent bij de NCOI (Pro-education), gericht op bij- en nascholing van ergotherapeuten.

Ook interessant
artrose
Ethiek in de paramedische praktijk