E-LEARNING

Ethiek in de paramedische praktijk

Wat is ethiek en hoe herken je ethische vraagstukken in je eigen zorgpraktijk? Iedere professional in de zorg wordt bij tijd en wijle geconfronteerd met situaties waarin zij zich afvragen wat ‘het goede’ is om te doen. Mag ik een rolstoel aanvragen die de familie graag wil, maar wat ik zelf eigenlijk niet de beste rolstoel vind? Mag ik een onderzoek naar de cognitie doen, terwijl ik weet dat de patiënt daar zelf erg verdrietig van wordt? Moet ik binnen het voedseladvies ondanks de risico’s op verslikken ruimte laten voor af en toe vast voedsel, omdat dit voor deze patiënt zo belangrijk is? In deze e-learning leren paramedici ethische vraagstukken te herkennen en analyseren en bespreekbaar te maken in de eigen praktijk.
Deze e-learning is geaccrediteerd voor paramedici van de volgende beroepsgroepen: EN, NVD, NVH, NVLF, NVMBR, NVvO, NVvP, OVN, VvOCM.

+/-4 uur
4 accreditatiepunten
ADAP-erkend

Leerdoelen

Aan het eind van deze e-learning heb je geleerd:

 • De cursist weet wat ethiek is en wat de meerwaarde is van ethische reflectie voor de zorgpraktijk
 • De cursist kan een dilemma herkennen in de praktijk
 • De cursist kan een morele vraag formuleren
 • De cursist kent de eigen persoonlijke waarden
 • De cursist weet wat normen en waarden zijn en hoe deze met elkaar samenhangen
 • De cursist kan benoemen wat de ‘botsende waarden’ zijn in een dilemma
 • De cursist kan een start maken met ethische reflectie in de eigen praktijk

Inhoud

Deze cursus is opgebouwd uit zes onderdelen:

 • Deel 1: introductie en welkom
 • Deel 2: wat is ethiek?
 • Deel 3: wat is een dilemma?
 • Deel 4: morele vraag
 • Deel 5: waarden en normen
 • Deel 6: botsende waarden

Praktisch

 • studiebelasting: +/- 4 uur
 • €127,-
 • 4 accreditatiepunten toegekend door ADAP tot 26-08-2024 voor EN, NVD, NVH, NVMBR, NVvO, NVvP, NVLF, OVN, VvOVM
 • Ontwikkeld door Marije Stegenga
 • Certificaat bij slagen
 • Beroepsgroepen: EN, NVD, NVH, NVLF, NVMBR, NVvO, NVvP, OVN, VvOCM

Ervaringen


*
Heb je nog vragen?
Mail ons!
info@ergolearning.nl
Samensteller
martine

Marije Stegenga is oorspronkelijk opgeleid als ergotherapeut en tijdens haar werk als ergotherapeut in het verpleeghuis raakte ze geïnteresseerd in de relatie tussen de persoonlijke motivatie van zorgprofessionals en de mate waarin zij betrokken kwaliteitszorg leveren. Marije ging theologie studeren met als specialisme spiritualiteit en organisaties en zij ontdekte tijdens haar studie dat de wijze waarop een organisatie is ingericht en wordt geleid van grote invloed is op de mate waarin zorgprofessionals in staat en bereid zijn om hun motivatie te vertalen naar betrokken kwaliteitszorg. Tijd, ruimte en bereidheid om binnen de organisatie aan morele reflectie te kunnen doen blijkt hierin een belangrijke succesfactor.
Dat is de reden dat Marije zich verder is gaan ontwikkelen op het gebied van de ethiek. Haar verlangen om zorgprofessionals zo de ruimte en de mogelijkheid te geven zorg te verlenen die aansluit bij wat zij zelf geloven over goede zorg is een belangrijke drijfveer voor haar.
Op dit moment werkt ze als stafmedewerker bij Reliëf en traint en begeleidt ze commissies ethiek van verschillende zorgorganisaties.

Ook interessant
nlp
Versterk jezelf met NLP