E-LEARNING

Als iets werkt, doe er meer van… Oplossingsgericht werken voor paramediciWanneer wij onze cliënten voor het eerst ontmoeten, bevinden deze zich vaak in een situatie van crisis en onzekerheid. Geconfronteerd met een beperking of ziekte staat hun leven op zijn kop. Als paramedici worden wij dan ingeschakeld om symptomen uit te leggen, klachten te verminderen en waar mogelijk problemen in het dagelijks leven op te lossen. Wij worden benaderd als specialisten die de cliënt uitleggen wat zijn probleem is, wat de prognose is en hoe hij zijn handelingsproblemen op kan lossen om zijn leven weer op de rails te krijgen. Het is begrijpelijk dat een cliënt op zoek is naar ondersteuning en wij kunnen uiteraard onze expertise inzetten. Wel is er een belangrijke vraag: hoe ziet de rolverdeling in het therapieproces eruit? Wie draagt de verantwoordelijkheid en bepaalt het behandelplan?
De oplossingsgerichte therapie beantwoordt deze vragen anders dan sommige andere therapievormen. De cliënt wordt erbij gezien als de expert voor zijn eigen leven en als zodanig aangesproken. Hij kan het best beoordelen wat hij kan en wil doen en wat hij nodig heeft om zijn doelen te bereiken. Het is de fundamentele overtuiging van oplossingsgerichte therapeuten dat alle noodzakelijke hulpbronnen al in het repertoire van de cliënt aanwezig zijn, ook al is hij zich daar op dat moment zelf niet van bewust. Samen met de therapeut kunnen nieuwe oplossingen worden ontwikkeld en copingstrategieën worden (her)ontdekt. Dit proces van co-creatie is de basis van oplossingsgericht werken. In deze e-learning maak jij kennis met de oplossingsgerichte therapie.

Deze e-learning is goedgekeurd door ADAP voor 8 accreditatiepunten voor de beroepsgroepen: EN, NVD, NVH, NVLF, NVMBR, NVvO, NVvP, OVN, VvOVM en goedgekeurd door Kwaliteitshuis fysiotherapie voor 4 accreditatiepunten

+/- 6 uur
8 accreditatiepunten
kwaliteitshuis fysiotherapie

Leerdoelen

Aan het einde van deze training heb je:
 • Inzicht gekregen in de theoretische achtergrond van de oplossingsgerichte therapie.
 • Kennis gemaakt met de basisprincipes en specifieke therapeutische mindset.
 • Erop gereflecteerd hoe een transfer naar de eigen werksetting eruit kan zien.
 • Geleerd hoe de oplossingsgerichte schaalvraag en cirkeltechniek worden toegepast en hebben eerste ervaringen gemaakt met het zelf toepassen ervan.
 • Ervaren hoe in de therapie te focus kan blijven liggen op doelen, vaardigheden en hulpbronnen van de cliënt.

Inhoud

 • 1 Theoretische achtergrond
 • 2 Mindset en houding
 • 3 Het proces
 • 4 Gespreksvoering
 • 5 De cirkeltechniek
 • 6 Wat als het niet werkt
 • 7 If it works do more of it
 • 8 Afronding

Praktisch

 • Studiebelasting: +/- 6 uur
 • €199,-
 • 8 accreditatiepunten toegekend door ADAP tot 10-03-2025 voor EN, NVD, NVH, NVLF, NVMBR, NVvO, NVvP, OVN, VvOVM en 4 punten toegekend tot 09-01-2025 door Accreditatieburau Fysiotherapie
 • Ontwikkeld door Gesa Döringer:
 • Certificaat bij slagen

Ervaringen


Recensie ‘Oplossingsgericht werken’ In deze e-learning ‘Oplossingsgericht werken’, leerde ik de theoretische en praktische verdieping op te zoeken, wat in mijn dagelijks werk als ergotherapeut goed inzetbaar is bij mijn cliënten. De oplossingsgerichte gespreksvoering-methode vind ik fijn, doordat de regie vanaf de start bij de cliënt ligt. Hij of zij bepaalt eigen doelen, werkwijze en tempo. Bij een andere benadering merk ik dat het langer duurt om een vertrouwensband op te bouwen met een cliënt, omdat top down werken minder goed werkt dan bottom-up, omdat de cliënt voelt dat er vertrouwen is dat hij/zij het zelf kan oplossen, daardoor gemotiveerd is en zich kwetsbaar opstelt om zijn/haar doelen te bereiken. Gesa draagt vele tools, literatuur, filmpjes, praktijkvoorbeelden aan –ook voor cliënten met speciale behoeften- waardoor de methode heel inzichtelijk en praktisch toepasbaar wordt. Vrijwel direct kon ik de geleerde technieken toepassen bij mijn cliënten, zodat ik de oplossingsgerichte gespreksvoering mij echt eigen kan maken.

Marjo Lelie
Heb je nog vragen?
Mail ons!
info@ergolearning.nl
Samensteller

Gesa Döringer: Als IPS jobcoach en ergotherapeut ligt mijn passie in het zoeken en waar nodig creëren van mogelijkheden voor het hervatten van werk en studie van onze cliënten. B.v. door te netwerken met werkgevers, instanties en collega's en door alert te zijn op baankansen. Als oplossingsgerichte systeemtherapeut leg ik de focus op hun doelen en hulpbronnen i.p.v. op de beperkingen. Ik geef scholingen in Nederland en Duitsland over oplossingsgericht werken.

Ook interessant
artrose
Ethiek in de paramedische praktijk