E-LEARNING

Ergotherapie en MantelzorgIn deze e-learning maak je kennis met enkele basisbegrippen omtrent mantelzorg, de nieuwste tendensen op beleidsniveau, onderzoeksresultaten met betrekking tot mantelzorg, de gevolgen van Covid-19 op mantelzorg, ondersteunende modellen ter houvast voor een goede mantelzorgbegeleiding, specifieke ergotherapeutische interventies en handige tools, assessments, enzovoort.
Tijdens deze e-learning staat het verwerven van inzicht in de doelgroep, kennismaking met praktische tools en het aanreiken van handvatten in de praktijk centraal. Vragen en opdrachten zullen hier dan ook op gericht zijn. Note: deze e-learning werd uitgewerkt door een Vlaamse ergotherapeute. Niet tegenstaande werd bij deze uitwerking zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse context.

Deze e-learning is geaccrediteerd voor paramedici van de volgende beroepsgroepen bij ADAP: EN

+/-4 uur
4 accreditatiepunten
ADAP-erkend

Leerdoelen

Aan het einde van deze training heb je kennis genomen van:
 • Kan het begrip mantelzorg definiëren en weet wie de mantelzorger is.
 • Weet wat er vanuit beleidsniveau bestaat voor mantelzorgers om zo goed te kunnen doorverwijzen.
 • Heeft zicht op de noden en wensen van mantelzorgers
 • Weet wat overbelasting is en kan dit herkennen in de praktijk
 • Heeft inzicht in welke ondersteunende en begeleidingsmodellen er zijn
 • Heeft kennis over de mogelijke hulpvragen van mantelzorgers waar je als ergotherapeut mee aan de slag kan en weet welke ergotherapeutische assessments en interventies ingezet kunnen worden
 • Kan aan de hand van de aangereikte tools aan de slag om in de eigen organisatie een mantelzorgbeleid op te stellen

Inhoud

 • Definitie mantelzorg
 • Beleid in Nederland en Belgie betreffende mantelzorg
 • Wensen en noden van de mantelzorgers
 • Overbelasting en de gevolgen van de covid-19 pandemie
 • Ondersteunende modellen
 • Specifieke ergotherapeutische interventies bij mantelzorger
 • Enkele tools
 • Het mantelzorgbeleid binnen de eigen organisatie.

Praktisch

 • Studiebelasting: +/- 4 uur
 • €127,-
 • 4 accreditatiepunten toegekend door ADAP tot 23-12-2024 voor EN
 • Ontwikkeld door Freja Maenhout
 • Certificaat bij slagen

Ervaringen


Heb je nog vragen?
Mail ons!
info@ergolearning.nl
Samensteller

Freja Maenhout ergotherapeut en mantelzorgcoach. Na jarenlang tewerkgesteld te zijn binnen de ouderenzorg ben ik mijn horizon terug gaan verbreden. Als zelfstandig ergotherapeut werk ik zowel met kinderen, volwassenen en ouderen om hun dagelijks functioneren te verbeteren. De variatie aan cliënten in leeftijd en problemen in hun dagelijks leven die zij ervaren, maakt het voor mij een zeer boeiende job en daagt mij uit tot levenslang leren. In de loop der jaren bouwde ik expertise op op het vlak van mantelzorgondersteuning.

Ook interessant
artrose
Ethiek in de paramedische praktijk