E-LEARNING

Fysieke belasting bij verplaatsen in bed

(en het gebruik van glijzeilen/glijlakens)

Tijdens de e-learning wordt ingegaan op de kennis en vaardigheden mbt horizontale transfers. Het doel hierbij is verminderen van de fysieke belasting (van de medewerkers) en voorkomen decubitus (van de cliënt) door de juiste transfertechnieken, hulpmiddelen en werkhoudingen toe te passen. Het doorlopen van deze e-learning zal ongeveer 3,5 uur duren en is goed voor 3,5 accreditatie punten (ADAP). De e-learning zal een combinatie zijn van tekst, afgewisseld met video's en opdrachten. Je kunt tussentijds de e-learning stoppen en dan kom je bij inloggen weer op dezelfde plek uit. Na het invullen van het feedback-formulier aan het eind van de e-learning worden de punten doorgegeven aan het ADAP en krijg je het certificaat thuis gestuurd.

Deze e-learning is geaccrediteerd voor paramedici van de volgende beroepsgroepen bij ADAP: EN, NVH & VvOCM

+/-5 uur
5 accreditatiepunten
ADAP-erkend

Leerdoelen

 • Kent globaal de praktijkrichtlijnen en mobiliteitsklassen omtrent horizontale transfers.
 • Kent de relatie tussen werkhouding/werkwijze, en fysieke overbelasting medewerkers. Weet in welke situatie de juiste werkhouding en -methode het meest geschikt is.
 • Weet hoe decubitus wordt veroorzaakt en kan de relatie leggen tussen glijsystemen in bed en decubituspreventie.
 • Kent de gevaren voor de client bij verkeerd gebruik van of géén hulpmiddel.
 • Kan beargumenteren wanneer, waarom, welk transfer-hulpmiddel.

Inhoud

Deze cursus is opgebouwd uit vier onderdelen:

 • Deel 1: Theorie Fysieke Belasting/ Praktijkrichtlijnen/ Hulpmiddelen wel of niet en soorten hulpmiddelen/ Professionals/ Weerstand en Overtuigen
 • Deel 2: Werken met Glijzeilen/ Voor- en nadelen van het werken met een glijzeil /Bedhoogte en houding /Aanbrengen van het glijzeil/ Duwen versus Trekken Technieken
 • Deel 3: Grenzen glijzeil. Oplossing: blijvend-in-bed glijsysteem /Wat is een in-bed-glijsysteem en wat zijn daarvan de voordelen? /Hoe kies je het juiste systeem, de drie fases Kosten/baten
 • Deel 4: Casuïstiek / Evaluatie en Borging

Praktisch

 • Studiebelasting: +/- 5 uur
 • €147,-
 • 5 accreditatiepunten toegekend door ADAP tot 14-07-2025 voor EN, NVD, NVH, NVLF, NVMBR, NVvO, NVvP, OVN, VvOVM
 • Ontwikkeld door Gerda de Zwart
 • Certificaat bij slagen

Ervaringen


Sinds een jaar ben ik afgestudeerd als ergotherapeut en zo nu en dan vind ik het fijn om mezelf wat bij te leren. Zo heb ik de e-learning fysieke belasting bij het verplaatsen in bed gevolgd. Zelf werk ik in de eerstelijn en in de wlz. Hierin krijg ik regelmatig de vraag over het adviseren van fysieke belasting bij het zorgpersoneel. Deze e-learning heeft mij inzicht gegeven in welke hulpmiddelen er zijn voor het verplaatsen van een client in bed en wanneer je welk hulpmiddel wanneer inzet. Hierbij vond ik de filmpjes en de keuzehulpen fijn en duidelijk ter ondersteuning. Deze e-learning raad ik zeker aan.


Nienke Steigstra, ergotherapeut.
Heb je nog vragen?
Mail ons!
info@ergolearning.nl
Samensteller
Gerda

Gerda de Zwart Mijn naam is Gerda de Zwart, van oorsprong verpleegkundige met zowel intra- als extramurale werkervaring. Mede omdat ik zelf nooit zo bezig was met mijn eigen fysieke belasting, heb ik nekklachten ontwikkeld en kon ik mijn werk niet goed meer uitvoeren. Dit gaf mij de motivatie om me bij te scholen op het gebied van Arbo en fysieke belasting. Ik zet me al ruim 20 jaar met hart en ziel in voor medewerkers in de zorg. Mijn doel is dat de zorgprofessional op een fijne en gezonde manier haar pensioen leeftijd behaalt. Hierbij is niet alleen de medewerkers zelf gebaat, maar ook de client, collega's, het team, de organisatie en zelfs de beroepsgroep/maatschappij. Ik daag deelnemers uit om na te denken over hun huidige gedrag mbt fysieke (over-)belasting en laat ze zelf ontdekken welke kleine stappen zij kunnen nemen om zelf veiliger te werken, maar ook de client de voordelen daarvan te laten ondervinden. Soms is dat door een hulpmiddel, soms door een andere manier van werken en vaak ook door goed leren beargumenteren en overtuigen. Ik zorg voor de zorg. Ik heb deze e-learning ontwikkeld vanuit mijn werk bij Etac.

Er is in de e-learning ter illustratie gebruik gemaakt van de producten van Etac.

Ook interessant
artrose
Ethiek in de paramedische praktijk