E-LEARNING

Ergotherapie en visuele beperkingen bij volwassenen

Problemen in het zien, ofwel visuele beperkingen, komen veel voor. Deze kunnen ontstaan door een oogaandoening, maar ook door hersenletsel. In de praktijk komt een ergotherapeut deze doelgroep regelmatig tegen. Als ergotherapeut kun je cliënten met problemen in het zien tegenkomen in onder andere de eerste lijn, verpleeghuizen, revalidatiecentra of ziekenhuizen. Je kunt bijdragen aan het welzijn van deze doelgroep door visuele problemen tijdig te signaleren, de cliënt op weg te helpen met bijvoorbeeld gebruik van contrasten en door te verwijzen naar een expertisecentrum voor mensen met een visuele aandoening, zoals Bartiméus of Koninklijke Visio. Het doel van deze e-learning is om kennis omtrent visuele problemen bij ouderen te vergroten en handvatten te bieden om deze te signaleren, interventies op in te kunnen zetten en zo nodig door te verwijzen. De e-learning is opgebouwd uit tekst, filmfragmenten en casuïstiek.

+/-8 uur
8 accreditatiepunten
ADAP-erkend
8,0

Leerdoelen

Na de cursus beschik je over deze basiskennis met betrekking tot visuele beperkingen bij wolwassenen:

 • Heb je kennis van de anatomie en fysiologie van het visuele systeem en het visueel functioneren.
 • Heb je kennis van de meest voorkomende oogaandoeningen.
 • Heb je kennis van de meest voorkomende visuele problemen door hersenletsel.
 • Kun je de signalen herkennen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een visuele beperking.
 • Weet je wat de impact is van een oogaandoening op de participatie en het psychosociaal functioneren van cliënten met een visuele beperking.
 • Heb je kennis van compensatiestrategieën die ingezet kunnen worden bij visuele problemen.
 • Heb je kennis van interventies en hulpmiddelen die bij deze doelgroep ingezet kunnen worden.
 • Weet je welke interventies je zelf kunt uitvoeren en wanneer specialistische kennis benodigd is om de participatie van de cliënt tot zijn recht te laten komen.
 • Weet je naar welke organisaties cliënten met visuele problemen doorverwezen kunnen worden of waar je advies/consultatie kunt inwinnen.

Inhoud

In de e-learning komen de volgende onderwerpen naar voren:

Inleiding, anatomie en fysiologie van het visuele systeem, visueel functioneren, oogaandoeningen, herkennen/signaleren van oogaandoeningen, visuele beperking bij NAH, psychosociale aspecten, interventies, hulpmiddelen, algemene tips, beperking in zien én horen, verwijzen.

Praktisch

 • studiebelasting: +/- 8 uur
 • €199,-
 • 8 accreditatiepunten bij een minimale score van 55%
 • tot 20-08-2024 erkend door de ADAP voor EN
 • ontwikkeld door Merel van den Brink en Melanie Calis van Bartiméus
 • certificaat bij slagen
Heb je nog vragen?
Mail ons!
info@ergolearning.nl
Partners
Bartimeus
Samenstellers
Merel en Melanie

Mijn naam is Merel van den Brink en ik werk alweer 5 jaar als ergotherapeut in team Amsterdam bij Bartiméus: een expertisecentrum voor mensen met visuele problemen. De tijd is omgevlogen en dat komt denk ik doordat problemen in het zien specialistisch klinken, maar er binnen deze tak van sport een grote diversiteit is aan cliënten en doelgroepen. Ik werk met volwassenen en senioren die visuele problemen hebben door een oogaandoening of hersenletsel. Daarnaast zie ik veel cliënten met multiproblematiek, zoals mensen met problemen in zien én horen. Mijn werk is divers. De ene dag loop ik met een cliënt door hartje Amsterdam, de volgende dag zit ik in een dorp in de kop van Noord-Holland een gesprek te voeren over energiebalans en de invloed van verlichting hierop. Ons team bedient namelijk heel Noord-Holland, dus ik maak genoeg kilometers. Daarnaast zie ik cliënten op onze locatie in Amsterdam, bijvoorbeeld voor kijkstrategie-training bij een hemianopsie. Binnen Bartiméus vindt veel kennisontwikkeling plaats, dus naast mijn cliëntwerk mag ik ook veel projectwerk doen of geef ik scholingen. Ik haal veel plezier uit de afwisseling hiervan, geen dag is hetzelfde! Deze e-learning is samen gemaakt met mijn collega Melanie Calis.


Mijn naam is Melanie Calis, ik ben vanaf 2019 werkzaam als ergotherapeut bij Bartiméus in de ambulante dienstverlening voor de doelgroep volwassenen en senioren. Een visuele beperking heeft een enorme impact op het dagelijks leven, bijna iedere activiteit of handeling wordt hierdoor beïnvloed. Je kunt je voorstellen dat daar, naast de praktische moeilijkheden, vaak ook een emotioneel aspect aan gekoppeld zit zoals angst en onzekerheid. Het geeft veel voldoening om mensen weer een stukje van hun leven terug te geven of makkelijker te maken door activiteiten zo aan te passen dat het weer zelfstandig lukt. Denk hierbij aan het inzetten van andere zintuigen, hulpmiddelen adviseren of de omgeving aan te passen met bijvoorbeeld meer licht en veel contrast. Daarnaast vind ik het erg belangrijk om onze kennis als professional inzichtelijk, onderbouwd en systematisch uit te voeren. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de masteropleiding Evidence Based Practice van de Universiteit van Amsterdam, waardoor ik momenteel ook betrokken ben bij een erkenningstraject voor interventies die worden opgenomen in een databank. Ik vind het erg leuk om het werken met cliënten te combineren met de wetenschappelijke achtergrond

Ook interessant
artrose
Artrose en ergotherapie: introductie en interventie